To jest stara wersja strony!


Dolna Saksonia | Salzgitter

Salzgitter Lichtenberg - Dolna Saksonia - Niedersachsen

Do okresu powojennego istniały na miejscowym cmentarzu 3 polskie groby wojenne. Dwa z nich zostały w 1957 roku przeniesione na cmentarz wojenny „Jammertal”. Trzeci trzeba uznać za zaginiony, istnieje tylko urzędowy akt zgonu. Był to grób dziecka Polki, rolnej robotnicy przymusowej, Zofi Lipiec zamieszkałej i pracującej wtedy w folwarku Altenhagen.

Lipiec Dieter * 03.09.1943 † 23.01.1944 r. Akt zgonu nr. 2/44 wystawiony w Salzgitter – Lichtenberg. Przyczyna śmierci – konwulsje, drgawki.


Czerwiec 2006


Dolna Saksonia | Salzgitter | do góry