Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:murnaul [2017/12/09 14:10]
henryk
pl:murnaul [2017/12/09 14:35] (aktualna)
henryk [Oflag VII A Murnau]
Linia 36: Linia 36:
 **Polegli i zmarli w Oflagu VIIA,** **Polegli i zmarli w Oflagu VIIA,**
  
-zastrzelono 7 jeńców, 73 zmarło z powodu chorób; są pochowani na miejscowym cmentarzu[37][38]. Zdarzały się przypadki samobójstw (przez rzucenie się na druty okalające obóz, skok z wysokości na bruk bądź powieszenie)[39].+zastrzelono 7 jeńców, 73 zmarło z powodu chorób; są pochowani na miejscowym cmentarzu. Zdarzały się przypadki samobójstw (przez rzucenie się na druty okalające obóz, skok z wysokości na bruk bądź powieszenie).
  
 **Zmarli: ** **Zmarli: **
  
-strz. Władysław Wilczyński (jako pierwszy w listopadzie 1939)[40], kpt. Jan Górski[14], ppor. Aleksander Kowalski, ppor. Stefan Kapuścik[41], kpt. Edward Mamunow (18 maja 1941), por. Antoni Wyszyński (zastrzelony 18 lipca 1941), ppor. Bolesław Kordziński (zastrzelony przez patrol na placu apelowym, gdy przebywał tam w nieodpowiedniej porze)[42], chor. Jan Lewicki, ppłk dypl. Franciszek Stachowicz, mjr Decowski, ppor. Ksawery Węgliński,​ ppor. Antoni Wyszyński[43],​ kan. Stanisław Staszkiewicz,​ ppor. Bohdan Tomaszewski,​ ppor. Zygmunt Wiśniewski,​ ppor. Zygmunt Łubkowski, mjr Józef Cieszkowski[44],​ w 1942 ppor. Janusz Różański,​ kpt. Karol Łopuszański,​ w 1943 ppor. Marceli Sulimierski,​ mjr Zygmunt Boglewski, mjr Marian Suda, ppor. Zygmunt Dziewanowski,​ gen. bryg. Juliusz Zulauf, kpt. Andrzej Senderowicz,​ por. Zdzisław Nałęcz-Piegłowski,​ ppor. Jan Nowakowski, kpt. Tadeusz Smolucha, ppor. Wiesław Pałaszewicz,​ chor. Andrzej Paciora, ppłk Ludwik Smolarz[21],​ w 1944 gen. Czesław Młot-Fijałkowski,​ kpt. Bolesław Jus, ppor. Alfred Rossowski, ppłk Borys Kondracki, ppłk Stefan Mrozek, ppor. Roman Gębski, ppor. Czesław Dąbrowski, ppor. Walerian Łabucki, kpt. Juliusz Pawełek, por. Kazimierz Studziński,​ por. Bolesław Spława Neuman, ppor. Stanisław Góra[45], w 1945 gen. Franciszek Alter, ppor. Karol Steinbis, ppłk. Kazimierz Busler, 1 marca 1945 por. Marian Wrzyszczyński (odznaczony najwyższym niemieckim odznaczeniem za udział w I wojnie światowej; zastrzelony przez wartownika w czasie uruchomionego alarmu lotniczego poprzez okno w budynku)[46],​ 21 marca ppłk dypl. Kazimierz Maks (analogicznie postrzelony podczas alarmu)[47],​ 29 kwietnia por. Alfons Mazurek (postrzelony rykoszetem odbitym od muru w trakcie nadejścia wojsk amerykańskich)[5].+**strz. Władysław Wilczyński** (jako pierwszy w listopadzie 1939), ​**kpt. Jan Górski** **ppor. Aleksander Kowalski, ppor. Stefan Kapuścik kpt. Edward Mamunow (18 maja 1941),**  ​por. Antoni Wyszyński (zastrzelony 18 lipca 1941), ppor. Bolesław Kordziński (zastrzelony przez patrol na placu apelowym, gdy przebywał tam w nieodpowiedniej porze)[42], chor. Jan Lewicki, ppłk dypl. Franciszek Stachowicz, mjr Decowski, ppor. Ksawery Węgliński,​ ppor. Antoni Wyszyński[43],​ kan. Stanisław Staszkiewicz,​ ppor. Bohdan Tomaszewski,​ ppor. Zygmunt Wiśniewski,​ ppor. Zygmunt Łubkowski, mjr Józef Cieszkowski[44],​ w 1942 ppor. Janusz Różański,​ kpt. Karol Łopuszański,​ w 1943 ppor. Marceli Sulimierski,​ mjr Zygmunt Boglewski, mjr Marian Suda, ppor. Zygmunt Dziewanowski,​ gen. bryg. Juliusz Zulauf, kpt. Andrzej Senderowicz,​ por. Zdzisław Nałęcz-Piegłowski,​ ppor. Jan Nowakowski, kpt. Tadeusz Smolucha, ppor. Wiesław Pałaszewicz,​ chor. Andrzej Paciora, ppłk Ludwik Smolarz[21],​ w 1944 gen. Czesław Młot-Fijałkowski,​ kpt. Bolesław Jus, ppor. Alfred Rossowski, ppłk Borys Kondracki, ppłk Stefan Mrozek, ppor. Roman Gębski, ppor. Czesław Dąbrowski, ppor. Walerian Łabucki, kpt. Juliusz Pawełek, por. Kazimierz Studziński,​ por. Bolesław Spława Neuman, ppor. Stanisław Góra[45], w 1945 gen. Franciszek Alter, ppor. Karol Steinbis, ppłk. Kazimierz Busler, 1 marca 1945 por. Marian Wrzyszczyński (odznaczony najwyższym niemieckim odznaczeniem za udział w I wojnie światowej; zastrzelony przez wartownika w czasie uruchomionego alarmu lotniczego poprzez okno w budynku)[46],​ 21 marca ppłk dypl. Kazimierz Maks (analogicznie postrzelony podczas alarmu)[47],​ 29 kwietnia por. Alfons Mazurek (postrzelony rykoszetem odbitym od muru w trakcie nadejścia wojsk amerykańskich)[5].
 Osobnym przypadkiem była historia kpt. Edwarda Mamunowa, który we wrześniu 1939 walczył w obronie Bydgoszczy, a w związku z tym w Murnau został zamknięty w areszcie i był zagrożony torturami i śmiercią; zdołał uciec z niego i ukryć na obszarze obozu na jednym ze strychów, gdzie w trudnych warunkach spędził około rok, wspomagany w tym czasie przez przyjaciół-jeńców;​ po przypadkowym zaprószenia ognia i wobec pewności ujawnienia jego kryjówki popełnił samobójstwo[48] (pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari[49]). Osobnym przypadkiem była historia kpt. Edwarda Mamunowa, który we wrześniu 1939 walczył w obronie Bydgoszczy, a w związku z tym w Murnau został zamknięty w areszcie i był zagrożony torturami i śmiercią; zdołał uciec z niego i ukryć na obszarze obozu na jednym ze strychów, gdzie w trudnych warunkach spędził około rok, wspomagany w tym czasie przez przyjaciół-jeńców;​ po przypadkowym zaprószenia ognia i wobec pewności ujawnienia jego kryjówki popełnił samobójstwo[48] (pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari[49]).
 Major Józef Trenkwald został odwiedzony w obozie przez swojego ojca, gen. Roberta Trenkwalda (wówczas powołanego do służby w armii niemieckiej)[50]. Major Józef Trenkwald został odwiedzony w obozie przez swojego ojca, gen. Roberta Trenkwalda (wówczas powołanego do służby w armii niemieckiej)[50].