Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:doessel2 [2009/03/29 20:53]
henryk
pl:doessel2 [2009/04/15 14:39] (aktualna)
henryk
Linia 1: Linia 1:
 +<​html>​
 +
 +<a href="​http://​www.hypercubed.com/​projects/​firefox/">​http://​www.hypercubed.com/​projects/​firefox/</​a>​
 +
 +<​h2><​a name="​doessel_powiat_hoexter_gmina_warburg"​ id="​doessel_powiat_hoexter_gmina_warburg">​Dössel,​ powiat Höxter, gmina Warburg</​a>​
 +</h2>
 +<div class="​level2">​
 +  <p> Mała miejscowość wchodząca w skład administracyjny odległego o 3 km miasta Warburg. We wrześniu 1940 roku powstaje tam obóz jeniecki pod zarządem Wehrmachtu Offizierlager Oflag VI B. Pierwszymi jeńcami przybyłymi do obozu w kwietniu 1941 roku było 3386 oficerów i podoficerów jugosłowiańskich,​ których jesienią zmienili jeńcy armii brytyjskiej. Stan osobowy z dnia 01.12.1941 roku 2966 jeńców brytyjskich.
 +  </p>
 +</​div>​
 +<​h4><​a name="​pamieci_polskich_oficerow_i_szeregowych_zmarlych_i_poleglych_tragicznie_w_obozie_doessel"​ id="​pamieci_polskich_oficerow_i_szeregowych_zmarlych_i_poleglych_tragicznie_w_obozie_doessel">​PAMIĘCI POLSKICH OFICERÓW I SZEREGOWYCH ZMARŁYCH I POLEGŁYCH TRAGICZNIE W OBOZIE DÖSSEL</​a>​
 +</h4>
 +<div class="​level4">​
 +  <table class="​noborder">​ <​tbody>​
 +    <tr>
 +      <td style="​padding-right:​ 1em;">​
 +Po opuszczeniu obozu przez jeńców brytyjskich,​ 17.09.1942 roku przybywają pierwsze transporty z polskimi jeńcami wojennymi, oficerami, podowicerami i szeregowymi (ordynansi). W Oflagu VI B do momentu wyzwolenia w dniu 01.04.1945 roku przebywali tylko Polacy, poza małą ilościowo grupą jeńców rosyjskich których przywieziono latem 1944 roku i zakwaterowano oddzielnie poza terenem oflagu. Pierwszą i zarazem największą grupę 1076 oficerów, 162 podoficerów i szeregowych stanowili jeńcy przybyli w pierwszych transportach ze zlikwidowanego polskiego oflagu VI E Dorsten. W dalszej kolejności pochodzili z oflagów: X C Lübeck. II D Gross Born, II E Neubrandenburg,​ VI C Osnabrück, IV C Colditz. Ogółem w Dössel przebywało do wyzwolenia 2817 polskich jeńców wojennych. Stan osobowy przez cały czas niewoli w tym obozie utrzymywał się na jednakowym poziomie, najwięcej jednocześnie więzionych w obozie zanotowano w dniu 01.09.1944 roku, tzn. 2296 oficerów i 287 podoficerów i szeregowych</​td>​
 +      <​td> ​
 +<a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr1.png"​ class="​media"​ title="​nordrheinwestfalen:​doessel:​nr1.png"><​img src="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​w=120&​amp;​h=180&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr1.png"​ class="​media"​ width="​120"​ height="​180"​ /></​a> ​
 +       </​td>​
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +</​div>​
 +<​h4><​a name="​w_czasie_1942-1946_poleglo_i_zmarlo_139_zolnierzy"​ id="​w_czasie_1942-1946_poleglo_i_zmarlo_139_zolnierzy">​W CZASIE 1942-1946 POLEGŁO I ZMARŁO 139 ŻOŁNIERZY</​a>​
 +</h4>
 +<div class="​level4">​
 +  <table class="​noborder">​ <​tbody>​
 +    <tr>
 +      <td style="​padding-right:​ 1em;">​Na przestrzeni czasu od przybycia do daty wyzwolenia obozu jeńcy przybywali ale też odchodzili w różnych okolicznościach. Przybywali z innych obozów, szpitali lub aresztów i więzieni. Odchodzili aresztowani osadzani w więzieniach i obozach kncentracyjnych. Chorych przekazywano do szpitali. Zdarzały się przekazywania do innych obozów. Najbardziej tragicznym "​ubywaniem"​ stanu osobowego była śmierć jeńców. Niniejsza dokumentacja poświęcona jest jeńcom którzy zmarli w różnych okolicznościach,​ "​opuścili"​ obóz przed wyzwoleniem i zostali pochowani kilkaset metrów dalej na miejscowym cmentarzu w Dössel.</​td>​
 +      <td> <a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr2.png"​ class="​media"​ title="​nordrheinwestfalen:​doessel:​nr2.png"><​img src="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​w=120&​amp;​h=180&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr2.png"​ class="​media"​ width="​120"​ height="​180"​ /></​a>​ </td>
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +</​div>​
 +<​h4><​a name="​w_dniu_27.ix.1944_zginelo_od_bomb_84_zolnierzy"​ id="​w_dniu_27.ix.1944_zginelo_od_bomb_84_zolnierzy">​W DNIU 27.IX.1944 ZGINEŁO OD BOMB 84 ŻOŁNIERZY</​a>​
 +</h4>
 +<div class="​level4">​
 +  <table class="​noborder">​ <​tbody>​
 +    <tr>
 +      <td style="​padding-right:​ 1em;">​Najtragiczniejszym wydarzeniem w histori obozu była śmierć 90 jeńców którzy 27.09.1944 roku padli ofiarą omyłkowego zrzucenia bobm przez samolot eskadr alianckich, bombardujących nocą pobliski ośrodek przemysłowy Kassel. Jedną ze zbrodni wojennych Wehrmachtu był zakaz korzystania przez jeńców wojennych ze schronów i rowów przeciwlotniczych w czasie nalotów, co stanowiło naruszenie postanowień Konwencji Genewskiej podpisanej również przen Niemcy 27.07.1929 i 27.06.1939 roku. Zgodnie z zarządzeniem dowódctwa Wehrmachtu, jeńcy oflagu Dössel zamykani byli w swoich barakach zaraz po apelu wieczornym, baraki otwierano ponownie o godz. 6 rano. Pomiędzy wrześniem 1942 a kwietniem 1945 roku zmarło 50 jeńców. Poza kilkoma przypadkami śmierci samobójczej ("​choroba drutów"​) pozostali zmarli na skutek przebywania w niewoli, niewłaściwego wyżywienia,​ chorób takich jak np. gruźlica. W żadnym wypadku nie można powiedzieć że zmarli z przyczyn naturalnych.</​td>​
 +      <td> <a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr3.png"​ class="​media"​ title="​nordrheinwestfalen:​doessel:​nr3.png"><​img src="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​w=120&​amp;​h=180&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr3.png"​ class="​media"​ width="​120"​ height="​180"​ /></​a>​ </td>
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <p> Cmentarz parafialny w Dössel znajduje się w niewielkim oddaleniu od koścoła, praktycznie w centrum miejscowości,​ dwa wejścia po przeciwległych stronach. ¼ wielkości cmentarza stanowi częściowo ograniczony żywopłotem przyobozowy cmentarz oflagu VI B z pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu. 139 grobów polskich w tym 2 kobiety bez stopni wojskowych zmarłe po zakończeniu działań wojennych. 2 groby żołnierzy jugosłowiańskich,​ zazem 141 pojedynczych grobów.
 +  </p>
 +</​div>​
 +<​h4><​a name="​szkic_kwatery"​ id="​szkic_kwatery">​Szkic kwatery</​a>​
 +</h4>
 +<div class="​level4">​
 +  <​p>​Lista imienna pochowanych w „kwaterze polskiej” zawiera 141 nazwisk w tym:
 +  </p>
 +  <table class="​noborder"​ cellpadding="​1"​ cellspacing="​1"><​tbody>​
 +    <tr>
 +      <td>
 +      <ul>
 +        <li class="​level1">​
 +        <div class="​li">​ 34 jeńcow zmarłych w obozie w okresie od września 1942 roku do października 1945 roku, numery grobów na załonczonym szkicu: 3, 5, 7, 11, 12. 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 133, 134, 135.
 +        </​div>​ </li>
 +        <li class="​level1">​
 +        <div class="​li">​ 90 jeńców ofiar tragicznego bombardowania oflagu w dniu 27.09.1944 roku. 84 poległo od bezpośredniego trafienia, numery grobów na szkicu kwatery od 49 do 132. 6 zmarło od odniesionych ran w czasie bombardowania,​ numery grobów na szkicu kwatery 2, 6, 10, 14, 18, 22.
 +        </​div>​ </li>
 +        <li class="​level1">​
 +        <div class="​li">​ 12 oficerów i żołnierzy zmarłych po zakończeniu działań wojennych a nie znajdujących się na listach jenieckich oflagu VI B Dössel, numery grobów na szkicu kwatery 4, 8, 16, 24, 32, 46, 47, 48, 136, 137, 138, 139, 141.
 +        </​div>​ </li>
 +        <li class="​level1">​
 +        <div class="​li">​ 3 osoby cywilne w tym 2 kobiety, numery grobów na szkicu kwatery 4, 5, 140
 +        </​div>​ </li>
 +        <li class="​level1">​
 +        <div class="​li">​ 2 jeńców jugosłowiańskich,​ numery grobów na szkicu kwatery 1, 48
 +        </​div>​ </li>
 +      </​ul></​td>​
 +      <​td><​a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​szkic_kwatery.png"​ class="​media"​ title="​nordrheinwestfalen:​doessel:​szkic_kwatery.png"><​img src="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​w=120&​amp;​h=180&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​szkic_kwatery.png"​ class="​mediaright"​ width="​120"​ align="​right"​ height="​180"​ /></​a></​td>​
 +    </​tr></​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <p>
 +  </p>
 +  <div style="​width:​ 386px;"​ class="​imgcaption"><​a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr4.png"​ class="​media"​ title="​nordrheinwestfalen:​doessel:​nr4.png"><​img src="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​w=378&​amp;​h=252&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr4.png"​ class="​mediacenter"​ width="​378"​ height="​252"​ /></​a>​
 +    <div class="​undercaption">​ <a name="​nr4">​ Widok na kwaterę cmentarza jenieckiego</​a><​a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr4.png"><​span style="​display:​ inline;"></​span></​a>​
 +    </​div>​
 +  </​div>​
 +  <br />
 +</​div>​
 +<​h4><​a name="​lista_zmarlych_i_poleglych_jencow_wojennych_oflagu_vi_b_doessel"​ id="​lista_zmarlych_i_poleglych_jencow_wojennych_oflagu_vi_b_doessel">​Lista zmarłych i poległych jeńców wojennych oflagu VI B Dössel</​a>​
 +</h4>
 +<div class="​level4">​
 +  <p> Numery w liście odpowiadają umiejscowieniu grobu na zamieszczonym powyżej szkicu kwatery. Warburg. We wrześniu 1940 roku powstaje tam obóz jeniecki pod zarządem Wehrmachtu Offizierlager Oflag VI B. Pierwszymi jeńcami przybyłymi do obozu w kwietniu 1941 roku było 3386 oficerów i podoficerów jugosłowiańskich,​ których jesienią zmienili jeńcy armii brytyjskiej. Stan osobowy z dnia 01.12.1941 roku 2966 jeńców brytyjskich.
 +  </p>
 +</​div>​
 +<​h4><​a name="​pamieci_polskich_oficerow_i_szeregowych_zmarlych_i_poleglych_tragicznie_w_obozie_doessel1"​ id="​pamieci_polskich_oficerow_i_szeregowych_zmarlych_i_poleglych_tragicznie_w_obozie_doessel1">​PAMIĘCI POLSKICH OFICERÓW I SZEREGOWYCH ZMARŁYCH I POLEGŁYCH TRAGICZNIE W OBOZIE DÖSSEL</​a>​
 +</h4>
 +<div class="​level4">​
 +  <table class="​noborder">​ <​tbody>​
 +    <tr>
 +      <​td>​Po opuszczeniu obozu przez jeńców brytyjskich,​ 17.09.1942 roku przybywają pierwsze transporty z polskimi jeńcami wojennymi, oficerami, podowicerami i szeregowymi (ordynansi). W Oflagu VI B do momentu wyzwolenia w dniu 01.04.1945 roku przebywali tylko Polacy, poza małą ilościowo grupą jeńców rosyjskich których przywieziono latem 1944 roku i zakwaterowano oddzielnie poza terenem oflagu. Pierwszą i zarazem największą grupę 1076 oficerów, 162 podoficerów i szeregowych stanowili jeńcy przybyli w pierwszych transportach ze zlikwidowanego polskiego oflagu VI E Dorsten. W dalszej kolejności pochodzili z oflagów: X C Lübeck. II D Gross Born, II E Neubrandenburg,​ VI C Osnabrück, IV C Colditz. Ogółem w Dössel przebywało do wyzwolenia 2817 polskich jeńców wojennych. Stan osobowy przez cały czas niewoli w tym obozie utrzymywał się na jednakowym poziomie, najwięcej jednocześnie więzionych w obozie zanotowano w dniu 01.09.1944 roku, tzn. 2296 oficerów i 287 podoficerów i szeregowych</​td>​
 +      <td> <a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr1.png"​ class="​media"​ title="​nordrheinwestfalen:​doessel:​nr1.png"><​img src="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​w=120&​amp;​h=180&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr1.png"​ class="​media"​ width="​120"​ height="​180"​ /></​a>​ </td>
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +</​div>​
 +<​h4><​a name="​w_czasie_1942-1946_poleglo_i_zmarlo_139_zolnierzy1"​ id="​w_czasie_1942-1946_poleglo_i_zmarlo_139_zolnierzy1">​W CZASIE 1942-1946 POLEGŁO I ZMARŁO 139 ŻOŁNIERZY</​a>​
 +</h4>
 +<div class="​level4">​
 +  <table class="​exttab1">​ <​tbody>​
 +    <tr>
 +      <td class="​rightalign">​ 1.</​td>​
 +      <​td>​Torsan Dusan vojnik (szer.) † 29.09.1941 Jugosławia</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +      <td class="​rightalign">​ 2.</​td>​
 +      <​td>​Panek Bronisław ppor. nr. jen. 43239/St.XI A .* 04.03.1919r. w Lublińcu † 12.10.1944. z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr>
 +      <td class="​rightalign">​3.</​td>​
 +      <​td>​Idzikowski Henryk kpt. Oficer broni pancernej, nr. jen. 464/VI E. * 06.01.1884 † 15.12.1944. Angina Pectoris.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row0">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 4.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Wielowiejska Krystyna † 20.08.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 5.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Paszkowska Anastazja † 10.07.1948</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 6.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Bianchi Leon ppłk. Szef saperów armii „Poznań” nr. jen. 4901/IV A .* 21.05.1896 w Krakowie † 06.10.1944. Z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 7.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Olszewski Roman sierż. Żołnierz 74 pułku piechoty, nr. jen. 1885/IV A. * 07.08.1904 † 16.12.1944. Perforacja wrzodu żołądka.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 8.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Łochowski Antoni strz. † 19.08.1945.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 9.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Bracik Marian plt. pchor. † 01.03.1948.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row6">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 10.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Müller Czesław kpt. 10 Pułk piechoty, nr. jen. 6916/XXI A. * 20.10.1900 w Gnieźnie † 02.10.1944 z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row7">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 11.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Szuborga Stanisław kpt. Oficer 2 pułku lotniczego, w oflagu oficer gospodarczy,​ nr. jen. 423/VI E. * 21.04.1891 † 23.01.1943. Choroba serca.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row8">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 12.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Klubiński Kazimierz por. Oficer 8 pułku piechoty, nr. jen. 1290/II A. † 10.08.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row9">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 13.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Cudek Antoni ppor. Altylerzysta,​ w obozie pełnił funkcję aptekarza, nr. jen. 831/VI E. * 25.05.1885 † 05.02.1943</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row10">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 14.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Korzeniowski Jan por. Komendant 49 obwodu przysposobienia wojskowego, nr. jen. 528/VI E. * 08.10.1887 w Kołomyji † 01.10.1944 z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row11">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 15.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Klementowski Stanisław ppłk. Oficer ministerstwa spraw wojskowych, nr. jen. 92/IX C. * 22.01.1894 † 26.01.1945. Gruźlica</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row12">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 16.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Wawrzyńko Henryk † 07.08.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row13">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 17.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Ziobro Andrzej kpt. Oficer piechoty, nr. jen. 295/VI E. *10.06.1890 † 03.04.1943</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row14">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 18.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Lisiński Antoni ppor. 35 Pułk Piechoty, nr. jen. 111/X A. * 14.11.1907 w Kaczorowie † 02.10.1944 z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row15">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 19.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Misołowski Andrzej ppor. Oficer 17 pułku piechoty, nr. jen. 551/XI A. * 05.06.1899 † 09.02.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row16">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 20.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Jeleniewski Eugeniusz puł. Oficer piechoty, nr. jen. 289/VI E. * 15.08.1890 † 29.07.1945 w Warburg</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row17">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 21.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Wadyński Józef por. nr. jen. 1345/XI B. * 16.02.1891 † 07.04.1943.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row18">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 22.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Ratajczak Franciszek plut. 11 Pułk ułanów, nr. jen. 569/St. VI B. * 03.12.1902 w Poznaniu † 02.10.1944 z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.194</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row19">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 23.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Stankiewicz Ludomir kpt. Na kamieniu nagrobnym Staniewicz. Oficer piechoty, nr. jen. 373/VI E. * 14.01.1893 † 21.02.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row20">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 24.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Gogut Wacław por. † 03.07.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row21">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 25.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Karmański Filip kpt. Oficer 12 pułku piechoty, nr. jen. 324/VI E. * 25.05.1894 † 17.06.1943</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row22">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 26.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Sawicki Witold kpt. 26 dywizja Piechoty, nr. jen. 48581/IV A. * 26.11.1896 † 11.08.1944 śmiercią tragiczną w obozie</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row23">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 27.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kruszewicz Zygmunt kpt. Oficer lotnictwa, nr. jen. 683/VI E. * 01.05.1895 † 21.03.1945 zginął od kuli amerykańskiego samolotu myśliwskiego nadlatującego z kierunku Kassel, samoloty amerykańskie zostały sprowokowane ogniem niemieckim z wieży strażniczej obozu. W czasie krótkiego ataku zginęło 2 jeńców a jeden został ciężko ranny</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row24">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 28.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Chudziński Kazimierz kpt. Oficer intendentury,​ nr. jen. 361/XII A. † 03.07.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row25">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 29.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Potapowicz Konstanty por. Na kamieniu nagrobnym Potachowicz,​ nr. jen. 492/VI E. * 09.09.1897 † 10.09.1943</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row26">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 30.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Ludwig Karol mjr. Oficer VI korpusu, Saper, nr. jen. 217/VI E. * 27.09.1894 † 04.08.1944 śmiercią tragiczną w obozie</​td>​
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <p>
 +  </p>
 +  <div style="​width:​ 260px;"​ class="​imgcaption"><​a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr5.png"​ class="​media"​ title="​nordrheinwestfalen:​doessel:​nr5.png"><​img src="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​w=252&​amp;​h=378&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr5.png"​ class="​mediacenter"​ width="​252"​ height="​378"​ /></​a>​
 +    <div class="​undercaption">​ <a name="​nr5">​ Groby ofiar sprowokowanego ataku samolotów amerykańskich</​a><​a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​lib/​exe/​fetch.php?​id=pl:​doessel&​amp;​cache=cache&​amp;​media=nordrheinwestfalen:​doessel:​nr5.png"><​span style="​display:​ inline;"></​span></​a>​
 +    </​div>​
 +  </​div>​
 +  <br />
 +  <table class="​inline">​ <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 31.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Słomiński Jan st. strz. * 17.08.1912 † 21.03.1945. Polegą w czasie sprowokowanego ataku samolotów myśliwskich. Na kamieniu nagrobnym stopień wojskowy „Bomb”. Bombardier?</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 32.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Napierała Antoni strz. † 23.05.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 33.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Szczerba Julian mjr. Oficer żandarmerii,​ nr. jen. 226/VI E. * 14.01.1893 † 07.10.1943</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 34.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kotniewicz Władysław por. Oficer 9 pułku sltylerii lekkiej, nr. jen. 546/X A. * 28.12.1901 † 28.07.1944</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 35.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kołodziejski Franciszek rot. nr. jen. 697/VI E. * 02.04.1894 † 31.03.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 36.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Ignasiak Franciszek strz. * 02.15.1916 † 19.05.1945. Na kamieniu nagrobnym data śmierci 16.05.1945</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row6">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 37.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Jaworski Stanisław sierż. 61 Pułk Piechoty, nr. jen. 21816/II A. * 30.08.1904 † 29.10.1943</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row7">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 38.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Szuliga Stanisław kpt. Oficer żandarmerii,​ nr. jen. 453/VI E. * 24.04.1895 † 01.06.1944</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row8">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 39.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Płaczek Czesław plut. Nr. jen. 2291/VI F. * 22.12.1909 † 05.04.1945. Gruźlica</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row9">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 40.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Czachurski Ludwik kpt. Farmaceuta, nr. jen. 723/VI E. * 09.04.1897 † 11.05.1945 w szpitalu w Warburg</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row10">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 41.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Polakowski Włodzimierz kpt. dr. Lekarz. * 03.07.1884 † 22.12.1943 w szpitalu, Warburg?</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row11">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 42.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Zamecki Jan Mieczysław ppłk. Oficer altylerii, nr. jen. 78/XII A. * 13.07.1890 † 20.03.1944 w szpitalu, Warburg?</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row12">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 43.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Budzianowski Karol st. wachm. nr. jen. 45172/XVII A. † 08.04.1945.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row13">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 44.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Wilk Jan Kazimierz mjr. dr. Sędzia, nr. jen. 322/XII A. † 1943. Na kamieniu nagrobnym data śmierci 11.05.1945.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row14">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 45.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Szymański Adam st. strz. nr. jen. 196/X. * 14.12.1904 † 01.01.1944 w szpitalu w Warburg.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row15">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 46.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Halpern Władysław kat. lek. † 15.10.1946.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row16">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 47.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Łamek Czesław kpt. † 06.04.1946.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row17">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 48.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Petrovic Drogoliub kpt. † 20.09.1941. Oficer jugosłowiański.</​td>​
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <p> Foto
 +    <br /> Na pierwszym planie kamienie nagrobne mogił nr. 46, 47, 48. Drugi plan widok na groby ofiar tragicznego bombardowania w dniu 27.09.1944.
 +  </p>
 +  <​p>​Nazwiska od numeru 49 do 132 to mogiły ofiar nalotu. Kamienie nagrobne posiadają tylko stopień wojskowy, nazwisko i imię. Wszyscy pochowani posiadają kolejny numer w postaci blaszki położonej na zwłokach.
 +  </p>
 +  <table class="​inline">​ <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 49.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Krzywobłocki Mieczysław ppłk. Komisariat RP w Gdyni, nr. jen. 425/II A. * 26.12.1889 w Warszawie.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 50.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Matysek Tadeusz ppłk. Szef sędu wojskowego Okręg IV, nr. jen. 582/XI B. * 17.09.1891 Struże Wyżne</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 51.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Matzner Stanisław ppłk. Główny Inspektorat Sił Zbrojnych, nr. jen. 696/IX A. * 05.08.1894 Kraków.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 52.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Zacny Gustaw ppłk. Dowódca 2 baonu Chojnice, nr. jen. 245/X A. * 01.10.1896 Prokocin</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 53.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Żuk-Rybicki Tomasz ppłk. Szef sądu wojskowego Okręg IX, nr. jen. 584/IX B. * 12.11.1893 Lwów.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 54.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Biega Stanisław mjr. Oficer sztabu armii Poznań, nr. jen. 48988/IV A. * 05.09.1893 Sanok.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row6">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 55.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Buchta Ernest mjr. Oficer sztabu armii Modlin, nr. jen. 876/IX A. * 24.09.1897 Dąbrowa.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row7">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 56.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Dąbrowski Antoni mjr. Oficer sztabu armii Poznań, nr. jen. 75031/X B. * 17.09.1891 Siedlce.</​td>​
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <p> Foto s.13
 +  </p>
 +  <table class="​inline">​ <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 57.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Dobrzyński Tadeusz kom. ppor. dr. Marynarka Wojenna, nr. jen. 406/IX A. * 02.04.1899 Tyniec Kaliski. Na kamieniu nagrobnym stopień wojskowy mjr.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 58.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Geozendorf-Grabowski Tadeusz mjr. Żandarmeria,​ nr. jen. 1128/X A. * 03.02.1883 Nowa Wieś.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 59.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Łączyński Włodzimierz mjr. Z-ca dowódcy 2 pułku strzelców, nr. jen. 1924/XIII A. * 02.05.1898 Radymno. Na kamieniu nagrobnym Laczynski.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 60.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Przyłuski Marian mjr. Oficer 4 pułku piechoty legionowej, nr. jen. 994/VI E. * 04.04.1891 Żarnowiec.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 61.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Saczewicz Wacław mjr. Komendant obwodu straży granicznej, nr. jen. 52690/X B. * 18.04.1884 Wołowa Góra Brodnica.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 62.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Szomański Zdzisław mjr. dypl. Oficer sztabu naczelnego dowódctwa, nr. jen. 48672/IV A. * 12.03.1898 Warszawa.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row6">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 63.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Banasik Michał kpt. Szef łączności 7 dywizji piechoty, nr. jen. 78/X A. * 13.09.1903 Tarnobrzeg.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row7">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 64.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Blaszczak Stanisław kpt. Oficer 81 pułku piechoty, nr. jen. 52706/X B. * 03.05.1898 Częstochowa. Na kamieniu nagrbnym Blaszczar.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row8">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 65.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Dąbrowski Marian Kazimierz kpt. Marynarka Wojenna, nr. jen. 52598/X A. * 02.02.1892 Wyszów-Podhajce.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row9">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 66.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Janitz Klemens kpt. Oficer 71 pułku piechoty, nr. jen. 4747/​XVIIIA. * 26.10.1900 Chodzeż.</​td>​
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <p> Foto s. 14
 +  </p>
 +  <table class="​inline">​ <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 67.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kluszyński Norbert kpt. Korpus Ochrony Pogranicza Tarnopol, nr. jen. 3903/X C. * 06.06.1897 Brzezdyń.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 68.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kozłowski Romuald Wacław kpt. Oficer 8 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 7505/X B. * 18.09.1903 Lwów.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 69.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Losert Eugeniusz Franciszek kpt. Oficer 73 pułku piechoty, nr. jen. 565/II B. * 02.10.1908 Cieszyn.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 70.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Malinowski Władysław kpt. Oficer 85 pułku piechoty, nr. jen. 52773/X B. 24.06.1905 Wilno.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 71.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Maś Jan kpt. Adiutant 26 Pułk Piecjoty, nr. jen. 52776/X B. * 31.01.1898 Kraków.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 72.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Polek Stefan kpt. Adiutant 40 Pułk Piechoty, nr. jen. 52793/X B. * 20.08.1906 Nowy Sącz.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row6">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 73.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Romanowski Marian Stefan kap. mar. Dowódca floty Gdynia, nr. jen. 5279/X B. * 16.07.1902 Warszawa.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row7">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 74.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Sawka Zenon Wiktor kpt. Dowódca 9 kompanii 80 pułku piechoty, nr. jen. 49234/IV A. * 15.12.1901 Jaworzno.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row8">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 75.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Stec Kazimierz kpt. Oficer 17 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 52813/X B. * 31.03.1902 Warszawa.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row9">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 76.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Szawelski Jan kpt. Oficer sztabu 9 dywizji piechoty, nr. jen. 436/X A. * 06.06.1907 Włoszczowa.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row10">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 77.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Witaszek Mieczysław kpt. Oficer straży granicznej, nr. jen. 1378/XI B. * 03.01.1895 Kalisz.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row11">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 78.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Wójcik Roman kpt. Oficer w biurze administracji armii, nr. jen. 407/VI E. * 27.03.1893 Jarosław.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row12">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 79.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Zadorecki Eustachy Włodzimierz kpt. Oficer w stanie spoczynku, nr. jen. 409/IX A. * 02.10.1899 Brzeżany.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row13">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 80.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Zarębski Stanisław kpt. Główny Inspektorat Sił Zbrojnych, nr. jen. 360/XII A. * 10.04.1893 Kielce.</​td>​
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <p> foto s. 15
 +  </p>
 +  <table class="​inline">​ <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 81.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Złotkowski Wiktor kpt. Pilot lotnictwa marynarki, nr. jen. 538/IX A. * 24.03.1904 Tarnowiec.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 82.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Dokurno Ksawery por. Oficer 15 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 1119/II A. * 14.01.1914 Oszmiana. Na kamieniu nagrobnym Dukorno.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 83.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Domański Paweł por. Oficer 13 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 3843/X C. * 15.01.1901 Równe.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 84.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Flis Roman por. Oficer 19 pułku piechoty, nr.jen. 52877/X B. * 22.11.1906.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 85.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Gryszan Witold por. Dowódca kolumny samochodowej 8 baonu pancernrgo, nr. jen. 1156/X A. * 18.07.1909 Wilno.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 86.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Łempicki Sławomir por. Dowódca baonu 4 pułku piechoty, nr. jen.1415/II A. * 02.01.1911 Kawęczyn. Na kamieniu nagrobnym Łembicki.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row6">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 87.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Maresz Tadeusz por. Centralna Rezerwa Taborów, nr. jen. 1125/XI A. * 28.12.1895 Radom.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row7">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 88.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Motyliński Kazimierz por. Oficer 14 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 1169/X A. * 27.02.1902 Poznań.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row8">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 89.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Pięta Franciszek por. Intendentura Okręg V, nr. jen. 15278/VII A. * 14.11.1894 Górki.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row9">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 90.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Seniuta Jan por. Oficer 1 dyonu pociągów pancernych, nr. jen. 52896/X B. * 20.07.1910 Lwów.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row10">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 91.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Władziński Wacław por. Ofizer kompani łączności 5 dywizji piechoty, nr. jen. 576/X B. * Żelechów.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row11">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 92.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Bartoszewicz Stanisław ppor. Oficer 26 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 3842/X C. * 02.03.1910 Będzin.</​td>​
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <p> Foto s. 16
 +  </p>
 +  <table class="​inline">​ <​tbody>​
 +    <tr class="​row0">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 93.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Burakiewicz Stefan ppor. Oficer oddziałów specjalnych ppłk. Wężyka, nr. jen. 1006/XI A. * 09.08.1899 Krechowice. Na kamieniu nagrobnym Bukarewicz.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row1">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 94.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Groblewski Wojciech ppor. inż. Oficer 14 pułku piechoty, nr. jen. 537/XI A. * 22.04.1908 Broniewo.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row2">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 95.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Grudziński Tadeusz ppor. Oficer 36 pułku piechoty, nr. jen. 961/XI A. * 01.04.1910.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row3">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 96.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Jakubowski Wiesław ppor. Oficer 51 pułku piechoty, nr. jen. 6929/XXI A. * 26.03.1916 Kamienskoje.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row4">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 97.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Jedliczka Kazimierz ppor. Oficer uzbrojenia, 3841/X C. * 30.06.1900 Żywiec. Na kamieniu nagrobnym Jedlicka.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row5">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 98.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kaławiński Marian ppor. Oficer 60 pułku piechoty, nr. jen. 1262/X A. * 15.03.1915 Ostrzeszów. </td>
 +    </tr>
 +    <tr class="​row6">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 99.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kasiura Frliks ppor. Oficer gospodarczy 9 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 1265/X A. * 22.05.1909.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row7">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 100.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kisieliński Stanisław ppor. Oficer broni 9 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 196/X A. * 04.12.1906.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row8">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 101.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kołodziejski Emilian ppor. Oficer 42 pułku piechoty, nr. jen. 4787/I A. * 11.10.1901 Ciechanów-Karniewo.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row9">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 102.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Królikowski Stanisław ppor. Oficer 14 pułku piechoty, nr. jen. 8111/VIII A. * 09.11.1906 Piotrków.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row10">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 103.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Krzyszkowski Zygmunt ppor. Oficer 1 pułku altyrerii lekkiej, nr. jrn. 2551/II D.* 27.04.1913 Bartodzieje.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row11">​
 +      <td class="​col0 rightalign">​ 104.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Kuszelewski Antoni ppor. Oficer 70 pułku piechoty, nr. jen. 1288/X A.* 27.02.1905 Mińsk Litewski.</​td>​
 +    </tr>
 +    <tr class="​row12">​
 +      <td class="​col0 rightalign;">​ 105.</​td>​
 +      <td class="​col1">​Lipiński Józef ppor. Oficer 67 pułku piechoty, nr. jen. 1298/X A. * 14.01.1913 Trąbień.</​td>​
 +    </tr> </​tbody>​
 +  </​table>​
 +  <hr />
 +  <p> <a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​doku.php?​id=pl:​nordrheinwestfalen"​ class="​wikilink1"​ title="​pl:​nordrheinwestfalen">​Nadrenia Północna-Westfalia</​a>​ | <span class="​curid"><​a href="​http://​www.polskienekropolie.de/​doku.php?​id=pl:​doessel"​ class="​wikilink1"​ title="​pl:​doessel">​do góry</​a></​span>​
 +  </p>
 +</​div>​
 +</​html>​=== Level 4 Überschrift ===