http://www.hypercubed.com/projects/firefox/

Dössel, powiat Höxter, gmina Warburg

Mała miejscowość wchodząca w skład administracyjny odległego o 3 km miasta Warburg. We wrześniu 1940 roku powstaje tam obóz jeniecki pod zarządem Wehrmachtu Offizierlager Oflag VI B. Pierwszymi jeńcami przybyłymi do obozu w kwietniu 1941 roku było 3386 oficerów i podoficerów jugosłowiańskich, których jesienią zmienili jeńcy armii brytyjskiej. Stan osobowy z dnia 01.12.1941 roku 2966 jeńców brytyjskich.

PAMIĘCI POLSKICH OFICERÓW I SZEREGOWYCH ZMARŁYCH I POLEGŁYCH TRAGICZNIE W OBOZIE DÖSSEL

Po opuszczeniu obozu przez jeńców brytyjskich, 17.09.1942 roku przybywają pierwsze transporty z polskimi jeńcami wojennymi, oficerami, podowicerami i szeregowymi (ordynansi). W Oflagu VI B do momentu wyzwolenia w dniu 01.04.1945 roku przebywali tylko Polacy, poza małą ilościowo grupą jeńców rosyjskich których przywieziono latem 1944 roku i zakwaterowano oddzielnie poza terenem oflagu. Pierwszą i zarazem największą grupę 1076 oficerów, 162 podoficerów i szeregowych stanowili jeńcy przybyli w pierwszych transportach ze zlikwidowanego polskiego oflagu VI E Dorsten. W dalszej kolejności pochodzili z oflagów: X C Lübeck. II D Gross Born, II E Neubrandenburg, VI C Osnabrück, IV C Colditz. Ogółem w Dössel przebywało do wyzwolenia 2817 polskich jeńców wojennych. Stan osobowy przez cały czas niewoli w tym obozie utrzymywał się na jednakowym poziomie, najwięcej jednocześnie więzionych w obozie zanotowano w dniu 01.09.1944 roku, tzn. 2296 oficerów i 287 podoficerów i szeregowych

W CZASIE 1942-1946 POLEGŁO I ZMARŁO 139 ŻOŁNIERZY

Na przestrzeni czasu od przybycia do daty wyzwolenia obozu jeńcy przybywali ale też odchodzili w różnych okolicznościach. Przybywali z innych obozów, szpitali lub aresztów i więzieni. Odchodzili aresztowani osadzani w więzieniach i obozach kncentracyjnych. Chorych przekazywano do szpitali. Zdarzały się przekazywania do innych obozów. Najbardziej tragicznym "ubywaniem" stanu osobowego była śmierć jeńców. Niniejsza dokumentacja poświęcona jest jeńcom którzy zmarli w różnych okolicznościach, "opuścili" obóz przed wyzwoleniem i zostali pochowani kilkaset metrów dalej na miejscowym cmentarzu w Dössel.

W DNIU 27.IX.1944 ZGINEŁO OD BOMB 84 ŻOŁNIERZY

Najtragiczniejszym wydarzeniem w histori obozu była śmierć 90 jeńców którzy 27.09.1944 roku padli ofiarą omyłkowego zrzucenia bobm przez samolot eskadr alianckich, bombardujących nocą pobliski ośrodek przemysłowy Kassel. Jedną ze zbrodni wojennych Wehrmachtu był zakaz korzystania przez jeńców wojennych ze schronów i rowów przeciwlotniczych w czasie nalotów, co stanowiło naruszenie postanowień Konwencji Genewskiej podpisanej również przen Niemcy 27.07.1929 i 27.06.1939 roku. Zgodnie z zarządzeniem dowódctwa Wehrmachtu, jeńcy oflagu Dössel zamykani byli w swoich barakach zaraz po apelu wieczornym, baraki otwierano ponownie o godz. 6 rano. Pomiędzy wrześniem 1942 a kwietniem 1945 roku zmarło 50 jeńców. Poza kilkoma przypadkami śmierci samobójczej ("choroba drutów") pozostali zmarli na skutek przebywania w niewoli, niewłaściwego wyżywienia, chorób takich jak np. gruźlica. W żadnym wypadku nie można powiedzieć że zmarli z przyczyn naturalnych.

Cmentarz parafialny w Dössel znajduje się w niewielkim oddaleniu od koścoła, praktycznie w centrum miejscowości, dwa wejścia po przeciwległych stronach. ¼ wielkości cmentarza stanowi częściowo ograniczony żywopłotem przyobozowy cmentarz oflagu VI B z pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu. 139 grobów polskich w tym 2 kobiety bez stopni wojskowych zmarłe po zakończeniu działań wojennych. 2 groby żołnierzy jugosłowiańskich, zazem 141 pojedynczych grobów.

Szkic kwatery

Lista imienna pochowanych w „kwaterze polskiej” zawiera 141 nazwisk w tym:

  • 34 jeńcow zmarłych w obozie w okresie od września 1942 roku do października 1945 roku, numery grobów na załonczonym szkicu: 3, 5, 7, 11, 12. 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 133, 134, 135.
  • 90 jeńców ofiar tragicznego bombardowania oflagu w dniu 27.09.1944 roku. 84 poległo od bezpośredniego trafienia, numery grobów na szkicu kwatery od 49 do 132. 6 zmarło od odniesionych ran w czasie bombardowania, numery grobów na szkicu kwatery 2, 6, 10, 14, 18, 22.
  • 12 oficerów i żołnierzy zmarłych po zakończeniu działań wojennych a nie znajdujących się na listach jenieckich oflagu VI B Dössel, numery grobów na szkicu kwatery 4, 8, 16, 24, 32, 46, 47, 48, 136, 137, 138, 139, 141.
  • 3 osoby cywilne w tym 2 kobiety, numery grobów na szkicu kwatery 4, 5, 140
  • 2 jeńców jugosłowiańskich, numery grobów na szkicu kwatery 1, 48

Lista zmarłych i poległych jeńców wojennych oflagu VI B Dössel

Numery w liście odpowiadają umiejscowieniu grobu na zamieszczonym powyżej szkicu kwatery. Warburg. We wrześniu 1940 roku powstaje tam obóz jeniecki pod zarządem Wehrmachtu Offizierlager Oflag VI B. Pierwszymi jeńcami przybyłymi do obozu w kwietniu 1941 roku było 3386 oficerów i podoficerów jugosłowiańskich, których jesienią zmienili jeńcy armii brytyjskiej. Stan osobowy z dnia 01.12.1941 roku 2966 jeńców brytyjskich.

PAMIĘCI POLSKICH OFICERÓW I SZEREGOWYCH ZMARŁYCH I POLEGŁYCH TRAGICZNIE W OBOZIE DÖSSEL

Po opuszczeniu obozu przez jeńców brytyjskich, 17.09.1942 roku przybywają pierwsze transporty z polskimi jeńcami wojennymi, oficerami, podowicerami i szeregowymi (ordynansi). W Oflagu VI B do momentu wyzwolenia w dniu 01.04.1945 roku przebywali tylko Polacy, poza małą ilościowo grupą jeńców rosyjskich których przywieziono latem 1944 roku i zakwaterowano oddzielnie poza terenem oflagu. Pierwszą i zarazem największą grupę 1076 oficerów, 162 podoficerów i szeregowych stanowili jeńcy przybyli w pierwszych transportach ze zlikwidowanego polskiego oflagu VI E Dorsten. W dalszej kolejności pochodzili z oflagów: X C Lübeck. II D Gross Born, II E Neubrandenburg, VI C Osnabrück, IV C Colditz. Ogółem w Dössel przebywało do wyzwolenia 2817 polskich jeńców wojennych. Stan osobowy przez cały czas niewoli w tym obozie utrzymywał się na jednakowym poziomie, najwięcej jednocześnie więzionych w obozie zanotowano w dniu 01.09.1944 roku, tzn. 2296 oficerów i 287 podoficerów i szeregowych

W CZASIE 1942-1946 POLEGŁO I ZMARŁO 139 ŻOŁNIERZY

1. Torsan Dusan vojnik (szer.) † 29.09.1941 Jugosławia
2. Panek Bronisław ppor. nr. jen. 43239/St.XI A .* 04.03.1919r. w Lublińcu † 12.10.1944. z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944.
3. Idzikowski Henryk kpt. Oficer broni pancernej, nr. jen. 464/VI E. * 06.01.1884 † 15.12.1944. Angina Pectoris.
4. Wielowiejska Krystyna † 20.08.1945
5. Paszkowska Anastazja † 10.07.1948
6. Bianchi Leon ppłk. Szef saperów armii „Poznań” nr. jen. 4901/IV A .* 21.05.1896 w Krakowie † 06.10.1944. Z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944
7. Olszewski Roman sierż. Żołnierz 74 pułku piechoty, nr. jen. 1885/IV A. * 07.08.1904 † 16.12.1944. Perforacja wrzodu żołądka.
8. Łochowski Antoni strz. † 19.08.1945.
9. Bracik Marian plt. pchor. † 01.03.1948.
10. Müller Czesław kpt. 10 Pułk piechoty, nr. jen. 6916/XXI A. * 20.10.1900 w Gnieźnie † 02.10.1944 z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944.
11. Szuborga Stanisław kpt. Oficer 2 pułku lotniczego, w oflagu oficer gospodarczy, nr. jen. 423/VI E. * 21.04.1891 † 23.01.1943. Choroba serca.
12. Klubiński Kazimierz por. Oficer 8 pułku piechoty, nr. jen. 1290/II A. † 10.08.1945
13. Cudek Antoni ppor. Altylerzysta, w obozie pełnił funkcję aptekarza, nr. jen. 831/VI E. * 25.05.1885 † 05.02.1943
14. Korzeniowski Jan por. Komendant 49 obwodu przysposobienia wojskowego, nr. jen. 528/VI E. * 08.10.1887 w Kołomyji † 01.10.1944 z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944
15. Klementowski Stanisław ppłk. Oficer ministerstwa spraw wojskowych, nr. jen. 92/IX C. * 22.01.1894 † 26.01.1945. Gruźlica
16. Wawrzyńko Henryk † 07.08.1945
17. Ziobro Andrzej kpt. Oficer piechoty, nr. jen. 295/VI E. *10.06.1890 † 03.04.1943
18. Lisiński Antoni ppor. 35 Pułk Piechoty, nr. jen. 111/X A. * 14.11.1907 w Kaczorowie † 02.10.1944 z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.1944
19. Misołowski Andrzej ppor. Oficer 17 pułku piechoty, nr. jen. 551/XI A. * 05.06.1899 † 09.02.1945
20. Jeleniewski Eugeniusz puł. Oficer piechoty, nr. jen. 289/VI E. * 15.08.1890 † 29.07.1945 w Warburg
21. Wadyński Józef por. nr. jen. 1345/XI B. * 16.02.1891 † 07.04.1943.
22. Ratajczak Franciszek plut. 11 Pułk ułanów, nr. jen. 569/St. VI B. * 03.12.1902 w Poznaniu † 02.10.1944 z odniesionych ran, ofiara nalotu w dniu 27.09.194
23. Stankiewicz Ludomir kpt. Na kamieniu nagrobnym Staniewicz. Oficer piechoty, nr. jen. 373/VI E. * 14.01.1893 † 21.02.1945
24. Gogut Wacław por. † 03.07.1945
25. Karmański Filip kpt. Oficer 12 pułku piechoty, nr. jen. 324/VI E. * 25.05.1894 † 17.06.1943
26. Sawicki Witold kpt. 26 dywizja Piechoty, nr. jen. 48581/IV A. * 26.11.1896 † 11.08.1944 śmiercią tragiczną w obozie
27. Kruszewicz Zygmunt kpt. Oficer lotnictwa, nr. jen. 683/VI E. * 01.05.1895 † 21.03.1945 zginął od kuli amerykańskiego samolotu myśliwskiego nadlatującego z kierunku Kassel, samoloty amerykańskie zostały sprowokowane ogniem niemieckim z wieży strażniczej obozu. W czasie krótkiego ataku zginęło 2 jeńców a jeden został ciężko ranny
28. Chudziński Kazimierz kpt. Oficer intendentury, nr. jen. 361/XII A. † 03.07.1945
29. Potapowicz Konstanty por. Na kamieniu nagrobnym Potachowicz, nr. jen. 492/VI E. * 09.09.1897 † 10.09.1943
30. Ludwig Karol mjr. Oficer VI korpusu, Saper, nr. jen. 217/VI E. * 27.09.1894 † 04.08.1944 śmiercią tragiczną w obozie

31. Słomiński Jan st. strz. * 17.08.1912 † 21.03.1945. Polegą w czasie sprowokowanego ataku samolotów myśliwskich. Na kamieniu nagrobnym stopień wojskowy „Bomb”. Bombardier?
32. Napierała Antoni strz. † 23.05.1945
33. Szczerba Julian mjr. Oficer żandarmerii, nr. jen. 226/VI E. * 14.01.1893 † 07.10.1943
34. Kotniewicz Władysław por. Oficer 9 pułku sltylerii lekkiej, nr. jen. 546/X A. * 28.12.1901 † 28.07.1944
35. Kołodziejski Franciszek rot. nr. jen. 697/VI E. * 02.04.1894 † 31.03.1945
36. Ignasiak Franciszek strz. * 02.15.1916 † 19.05.1945. Na kamieniu nagrobnym data śmierci 16.05.1945
37. Jaworski Stanisław sierż. 61 Pułk Piechoty, nr. jen. 21816/II A. * 30.08.1904 † 29.10.1943
38. Szuliga Stanisław kpt. Oficer żandarmerii, nr. jen. 453/VI E. * 24.04.1895 † 01.06.1944
39. Płaczek Czesław plut. Nr. jen. 2291/VI F. * 22.12.1909 † 05.04.1945. Gruźlica
40. Czachurski Ludwik kpt. Farmaceuta, nr. jen. 723/VI E. * 09.04.1897 † 11.05.1945 w szpitalu w Warburg
41. Polakowski Włodzimierz kpt. dr. Lekarz. * 03.07.1884 † 22.12.1943 w szpitalu, Warburg?
42. Zamecki Jan Mieczysław ppłk. Oficer altylerii, nr. jen. 78/XII A. * 13.07.1890 † 20.03.1944 w szpitalu, Warburg?
43. Budzianowski Karol st. wachm. nr. jen. 45172/XVII A. † 08.04.1945.
44. Wilk Jan Kazimierz mjr. dr. Sędzia, nr. jen. 322/XII A. † 1943. Na kamieniu nagrobnym data śmierci 11.05.1945.
45. Szymański Adam st. strz. nr. jen. 196/X. * 14.12.1904 † 01.01.1944 w szpitalu w Warburg.
46. Halpern Władysław kat. lek. † 15.10.1946.
47. Łamek Czesław kpt. † 06.04.1946.
48. Petrovic Drogoliub kpt. † 20.09.1941. Oficer jugosłowiański.

Foto
Na pierwszym planie kamienie nagrobne mogił nr. 46, 47, 48. Drugi plan widok na groby ofiar tragicznego bombardowania w dniu 27.09.1944.

Nazwiska od numeru 49 do 132 to mogiły ofiar nalotu. Kamienie nagrobne posiadają tylko stopień wojskowy, nazwisko i imię. Wszyscy pochowani posiadają kolejny numer w postaci blaszki położonej na zwłokach.

49. Krzywobłocki Mieczysław ppłk. Komisariat RP w Gdyni, nr. jen. 425/II A. * 26.12.1889 w Warszawie.
50. Matysek Tadeusz ppłk. Szef sędu wojskowego Okręg IV, nr. jen. 582/XI B. * 17.09.1891 Struże Wyżne
51. Matzner Stanisław ppłk. Główny Inspektorat Sił Zbrojnych, nr. jen. 696/IX A. * 05.08.1894 Kraków.
52. Zacny Gustaw ppłk. Dowódca 2 baonu Chojnice, nr. jen. 245/X A. * 01.10.1896 Prokocin
53. Żuk-Rybicki Tomasz ppłk. Szef sądu wojskowego Okręg IX, nr. jen. 584/IX B. * 12.11.1893 Lwów.
54. Biega Stanisław mjr. Oficer sztabu armii Poznań, nr. jen. 48988/IV A. * 05.09.1893 Sanok.
55. Buchta Ernest mjr. Oficer sztabu armii Modlin, nr. jen. 876/IX A. * 24.09.1897 Dąbrowa.
56. Dąbrowski Antoni mjr. Oficer sztabu armii Poznań, nr. jen. 75031/X B. * 17.09.1891 Siedlce.

Foto s.13

57. Dobrzyński Tadeusz kom. ppor. dr. Marynarka Wojenna, nr. jen. 406/IX A. * 02.04.1899 Tyniec Kaliski. Na kamieniu nagrobnym stopień wojskowy mjr.
58. Geozendorf-Grabowski Tadeusz mjr. Żandarmeria, nr. jen. 1128/X A. * 03.02.1883 Nowa Wieś.
59. Łączyński Włodzimierz mjr. Z-ca dowódcy 2 pułku strzelców, nr. jen. 1924/XIII A. * 02.05.1898 Radymno. Na kamieniu nagrobnym Laczynski.
60. Przyłuski Marian mjr. Oficer 4 pułku piechoty legionowej, nr. jen. 994/VI E. * 04.04.1891 Żarnowiec.
61. Saczewicz Wacław mjr. Komendant obwodu straży granicznej, nr. jen. 52690/X B. * 18.04.1884 Wołowa Góra Brodnica.
62. Szomański Zdzisław mjr. dypl. Oficer sztabu naczelnego dowódctwa, nr. jen. 48672/IV A. * 12.03.1898 Warszawa.
63. Banasik Michał kpt. Szef łączności 7 dywizji piechoty, nr. jen. 78/X A. * 13.09.1903 Tarnobrzeg.
64. Blaszczak Stanisław kpt. Oficer 81 pułku piechoty, nr. jen. 52706/X B. * 03.05.1898 Częstochowa. Na kamieniu nagrbnym Blaszczar.
65. Dąbrowski Marian Kazimierz kpt. Marynarka Wojenna, nr. jen. 52598/X A. * 02.02.1892 Wyszów-Podhajce.
66. Janitz Klemens kpt. Oficer 71 pułku piechoty, nr. jen. 4747/XVIIIA. * 26.10.1900 Chodzeż.

Foto s. 14

67. Kluszyński Norbert kpt. Korpus Ochrony Pogranicza Tarnopol, nr. jen. 3903/X C. * 06.06.1897 Brzezdyń.
68. Kozłowski Romuald Wacław kpt. Oficer 8 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 7505/X B. * 18.09.1903 Lwów.
69. Losert Eugeniusz Franciszek kpt. Oficer 73 pułku piechoty, nr. jen. 565/II B. * 02.10.1908 Cieszyn.
70. Malinowski Władysław kpt. Oficer 85 pułku piechoty, nr. jen. 52773/X B. 24.06.1905 Wilno.
71. Maś Jan kpt. Adiutant 26 Pułk Piecjoty, nr. jen. 52776/X B. * 31.01.1898 Kraków.
72. Polek Stefan kpt. Adiutant 40 Pułk Piechoty, nr. jen. 52793/X B. * 20.08.1906 Nowy Sącz.
73. Romanowski Marian Stefan kap. mar. Dowódca floty Gdynia, nr. jen. 5279/X B. * 16.07.1902 Warszawa.
74. Sawka Zenon Wiktor kpt. Dowódca 9 kompanii 80 pułku piechoty, nr. jen. 49234/IV A. * 15.12.1901 Jaworzno.
75. Stec Kazimierz kpt. Oficer 17 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 52813/X B. * 31.03.1902 Warszawa.
76. Szawelski Jan kpt. Oficer sztabu 9 dywizji piechoty, nr. jen. 436/X A. * 06.06.1907 Włoszczowa.
77. Witaszek Mieczysław kpt. Oficer straży granicznej, nr. jen. 1378/XI B. * 03.01.1895 Kalisz.
78. Wójcik Roman kpt. Oficer w biurze administracji armii, nr. jen. 407/VI E. * 27.03.1893 Jarosław.
79. Zadorecki Eustachy Włodzimierz kpt. Oficer w stanie spoczynku, nr. jen. 409/IX A. * 02.10.1899 Brzeżany.
80. Zarębski Stanisław kpt. Główny Inspektorat Sił Zbrojnych, nr. jen. 360/XII A. * 10.04.1893 Kielce.

foto s. 15

81. Złotkowski Wiktor kpt. Pilot lotnictwa marynarki, nr. jen. 538/IX A. * 24.03.1904 Tarnowiec.
82. Dokurno Ksawery por. Oficer 15 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 1119/II A. * 14.01.1914 Oszmiana. Na kamieniu nagrobnym Dukorno.
83. Domański Paweł por. Oficer 13 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 3843/X C. * 15.01.1901 Równe.
84. Flis Roman por. Oficer 19 pułku piechoty, nr.jen. 52877/X B. * 22.11.1906.
85. Gryszan Witold por. Dowódca kolumny samochodowej 8 baonu pancernrgo, nr. jen. 1156/X A. * 18.07.1909 Wilno.
86. Łempicki Sławomir por. Dowódca baonu 4 pułku piechoty, nr. jen.1415/II A. * 02.01.1911 Kawęczyn. Na kamieniu nagrobnym Łembicki.
87. Maresz Tadeusz por. Centralna Rezerwa Taborów, nr. jen. 1125/XI A. * 28.12.1895 Radom.
88. Motyliński Kazimierz por. Oficer 14 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 1169/X A. * 27.02.1902 Poznań.
89. Pięta Franciszek por. Intendentura Okręg V, nr. jen. 15278/VII A. * 14.11.1894 Górki.
90. Seniuta Jan por. Oficer 1 dyonu pociągów pancernych, nr. jen. 52896/X B. * 20.07.1910 Lwów.
91. Władziński Wacław por. Ofizer kompani łączności 5 dywizji piechoty, nr. jen. 576/X B. * Żelechów.
92. Bartoszewicz Stanisław ppor. Oficer 26 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 3842/X C. * 02.03.1910 Będzin.

Foto s. 16

93. Burakiewicz Stefan ppor. Oficer oddziałów specjalnych ppłk. Wężyka, nr. jen. 1006/XI A. * 09.08.1899 Krechowice. Na kamieniu nagrobnym Bukarewicz.
94. Groblewski Wojciech ppor. inż. Oficer 14 pułku piechoty, nr. jen. 537/XI A. * 22.04.1908 Broniewo.
95. Grudziński Tadeusz ppor. Oficer 36 pułku piechoty, nr. jen. 961/XI A. * 01.04.1910.
96. Jakubowski Wiesław ppor. Oficer 51 pułku piechoty, nr. jen. 6929/XXI A. * 26.03.1916 Kamienskoje.
97. Jedliczka Kazimierz ppor. Oficer uzbrojenia, 3841/X C. * 30.06.1900 Żywiec. Na kamieniu nagrobnym Jedlicka.
98. Kaławiński Marian ppor. Oficer 60 pułku piechoty, nr. jen. 1262/X A. * 15.03.1915 Ostrzeszów.
99. Kasiura Frliks ppor. Oficer gospodarczy 9 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 1265/X A. * 22.05.1909.
100. Kisieliński Stanisław ppor. Oficer broni 9 pułku altylerii lekkiej, nr. jen. 196/X A. * 04.12.1906.
101. Kołodziejski Emilian ppor. Oficer 42 pułku piechoty, nr. jen. 4787/I A. * 11.10.1901 Ciechanów-Karniewo.
102. Królikowski Stanisław ppor. Oficer 14 pułku piechoty, nr. jen. 8111/VIII A. * 09.11.1906 Piotrków.
103. Krzyszkowski Zygmunt ppor. Oficer 1 pułku altyrerii lekkiej, nr. jrn. 2551/II D.* 27.04.1913 Bartodzieje.
104. Kuszelewski Antoni ppor. Oficer 70 pułku piechoty, nr. jen. 1288/X A.* 27.02.1905 Mińsk Litewski.
105. Lipiński Józef ppor. Oficer 67 pułku piechoty, nr. jen. 1298/X A. * 14.01.1913 Trąbień.

Nadrenia Północna-Westfalia | do góry

Level 4 Überschrift