Jeńcy wojenni| Dolna Saksonia

Bodenfelde - Dolna Saksonia - Niedersachsen

† Tu Spoczywa Ś. Pamienci. Krzyżański Jozcf U. 24.10.1011 roku Zmarł 7.12.1942. Pozostaje w żałobie Żona. (zachowana orginalna pisownia tekstu z kamienia nagrobnego)

Na przeciwległym od wejścia krańcu cmentarza gminnego w Bdenfelde znajduje się samotny ale zadbany grób polskiego jeńca wojennego, żołnierza Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Z przekazywanych i przechowywanych w pamięci mieszkańców Bodenfelde informacji że Józef Krzyżański kilka miesięcy po dostaniu się do niewoli został pozbawiony (jak tysiące innych polskich jeńców wojennych) statusu jeńca wojennego i skierowany przez urząd zatrudnienia w Nordheim do pracy przymusowej w jednym gospodarstw rolnych w Bodenfelde. Na liście imiennej pochówków cmentarza Bodenfelde istnieje adnotacja „polski jeniec wojenny”, nie zachowała się informacja o przyczynie śmierci. Grób został odnotowany jako chroniony prawem o grobach wojennych. Kamień nagrobny istnieje od 1946 roku, do lat 90-tych XX wieku (i prawdopodobnie dalej) grobem opiekowali się potomkowie rodziny gospodarza u którego pracował Józef Krzyżański.

Wrzesień 1998 -Wrzesień 2015Dane osobowe i informacje pochodzą z:

  • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Hannover
  • Zarząd cmentarza w BodenfeldeJency wojenni | Dolna Saksonia | do góry